RAZSTAVE

"Najnovejša likovna produkcija Sama Pajka je rezultat neutrudnega in poglobljenega odslikavanja vtisov in občutij na podlagi opazovanja dogodkov in pojavov,  tako v notranjem, duševnem kot v zunanjem, materialnem svetu, zavedajoč se tudi transcendentnih, duhovnih razsežnosti zemeljske eksistence. "

 

                                                                                                                      Mario Berdič